پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز جوانی: سن تقویمی من ۷۴ اما سن تندرستی‌ام ۴۶ است

یافته های جدید نشان می دهد روی آوردن به ورزش و نرمش روزانه حتی در سنین بالا می تواند به کاهش درد مفاصل و تسکین بیماریهایی چون آرتروز کمک کند. در سری گزارشهای امیر پیام درباره راز جوانی، او در حاشیه مسابقاتی که به المپیک سالمندان در آمریکا معروف است، به دیدار یک شناگر ۷۴ ساله رفت.