BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 15:56 گرينويچ - شنبه 27 آبان 1385 , شنبه 18 نوامبر 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
مرکز ایرانیان برکلی
 

 
 
مرکز ایرانیان برکلی
بالاخره امسال کتابخانه دوشهر برکلی وپالو آلتو که دانشگاه های معروف برکلی واستانفورد درآنها واقع است تصميم گرفتند که طبق يک روال سالانه، يک کتاب ايرانی را برای معرفی به مردم انتخاب کنند. کتاب "Funny in Farsi" نوشته فيروزه دوما بهانه ای خواهد بود که مجموعه ای از کارهای جالب فرهنگی ازکتابخوانی وموسيقی ورقص گرفته تا سخنرانی وارائه غذاهای ايرانی، به مردم کاليفرنيای شمالی معرفی شود، منطقه ای که تعداد زيادی ايرانی مهاجر درآن زندگی می کنند.

"مرکز ايرانيان" منطقه کاليفرنيای شمالی(Persian Center) واقع درشهر برکلی، طی ماه های اکتبر ونوامبربرای برگزاری اين برنامه ها همکاری خواهد کردتا با داغ بودن خبرهای مربوط به ايران، مردم اين شهرها فرصت داشته باشند که شناخت بهتری ازايران به دست بياورند.

نيلوفرمحتشم نوری ازاعضای هيات مديره مرکز ايرانيان درکاليفرنيای شمالی(برکلی) از برگزاری برنامه های ديگری مانند شب يلدا دراين مرکز می گويد که جمعی از ايرانيان گرد هم خواهند آمد و بلندترين شب سال را با موسيقی سنتی، خوردن آجيل و انار و هندوانه وگپ زدن های دوستانه سپری خواهند کرد.

اين مرکز به نوعی تنها مرکز ايرانيان است که برای چنين فعاليت هايی تدارک ديده شده است وطی سالهايی که به وجود امده خيلی کارهای جالبی انجام داده است. نيلوفر به همراه تنی چندازدانشجويان، در سالهای آغازين دهه نود ميلادی ISCO " انجمن فرهنگی دانجشويان برکلی" راه اندازی کرد. نوری همچنين طی سال های ۱۹۹۷و۱۹۹۸ مدير انجمن متخصيصن ايرانی يه عنوان يکی ازقديمی ترين انجمن های ايرانی درکاليفرنيا و بوده است. علاوه برآن وی طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ مدير مرکز ايرانی های شهر برکلی بوده وهم اکنون نيز عضو هيات مديره آن است.

نيلوفرمحتشم نوری،
نيلوفرمحتشم نوری

نيلوفرمحتشم نوری، که دبيرستان ودانشگاه را درسان فرانسيسکو وبرکلی گذرانده و درميانه راه دکترای مهندسی صنايع است، از بازی دوستانه تيم ملی فوتبال ايران ومکزيک درسال ۲۰۰۱ درشهر اوکلند به عنوان يکی ازخوش ترين خاطرات "مرکز ايرانيان" ياد می کند، به خصوص روزی که چند تن ازاعضای تيم ملی مانند محمد خاکپوروحميد رضا استيلی به مرکز ايرانيان آمدند وبا هموطن های خودشان خوش وبش کردند.

نيلوفر می گويد درهای مرکز ايرانيان به روی همه باز است. او مرکز را تسهيل کننده وبه قول خودش کاتاليست فعاليت هايی می داند که ممکن است ربطی به اشاعه فرهنگ ايران داشته باشد، نه اينکه ابتدا به ساکن بخواهد فعاليت هايی را سامان دهد.

از نيلوفر می پرسم چطور ايده تشکيل چنين مرکزی به ذهن جمعی ازايرانيان مقيم کاليفرنيا خطور کرد؟ می گويد: "چند سال بعد ازانقلاب گروهی ازکسانی که پيش ازآن درانجمن متخصصين فعال بودند، با اين ايده که بهتراست ديگرچمدان هايشان را بازکنند، دست اندرکارايجاد مرکزی شدند که به ترويج فرهنگی ايرانی وايجاد پلی بين جامعه ايرانيان وجامعه آمريکا وهمچنين قوی کردن رابطه نسل های مختلف بپردازد. مرکزی که فرهنگ ايرانی را به جامعه غيرايرانی بشناساند. "

ایرانیان

به اين ترتيب ، رضوان مقدم، شاهين تبريزی، بيژن سرتيپی ونوشين سليمانی هسته اوليه حرکتی شدند که بعدها حمايت صدها ايرانی ديگر را به همراه آورد. آنها جلساتی را در منطقه های مختلف، از سان فرانسيسکو تا سن خوزه درکاليفرنيای شمالی برگزار کردند تا ايده چنين مرکزی را با آنها مطرح کنند. درسال ۱۹۹۲ مرکزايرانيان به عنوان يک نهادغيرانتفاعی به ثبت رسيد.زمين اما پيدا نمی شد. صحبت هايی باشهرداری ها وکليساها وديگر نهادهای شهری شده بود. اما بفهمی نفهمی وقتی آخر کار می ديدند قرار است مرکز ايرانی ها شود، شانه خالی می کردند.

بالاخره در سال ۱۹۹۹ ساختمانی دربرکلی پيدا کردند که پيش از آن از اولين مدارس شهر برکلی بوده است. يک سال طول می کشد تا با کمک ايرانيان منطقه پول لازم برای آن تهيه شود. نيلوفر می گويد که کل مبلغ خانه چيزی بيش از۸۰۰ هزار دلار بوده است: "اين مرکز ثمره کمک بيش از ۱۳۰ ايرانی است که ۱۰ نفر بالای ۲۵ هزار دلار، يک نفربالای صد هزار دلار وبقيه کمک هايی بالای ۱۰۰۰ نفر هم بالای هزار نفر ....

نيلوفرمحتشم نوری می گويد: " هرسال هنگام چهارشنبه سوری، به عنوان يکی از مهمترين برنامه هايی که مورد استفبال قرارمی گيرد، خيابانی که مرکز درآن واقع است را می بنديم و شهردار شهربرکلی می آيد و برای ايرانيان صبحت می کند. مراسمی که بيش ازهزار نفر ايرانی با دوستان غيرايرانی شان در آن شرکت می کنند.از طرف ديگرهرسال شهردارهای منطقه، سناتورها وحتی فرماندار کاليفرنيا به مناسبت عيد نوروز نامه تبريک می فرستند وبه نوعی اين سنت ايرانی را به رسميت می شناسند."

ایرانیان

نقش مرکز ايرانيان درميان جامعه آمريکايی چيست؟

يکی ازنقش های مهم مرکزايرانيان برکلی اين است که به عنوان يکی از تنها سازمان های غيرانتفاعی شناخته شده که از طرف شهرداری های مختلف منطقه به رسميت شناخته می شود. مثلا عده ای از موسيقی دان های ايرانی می خواستند اينجا برنامه برگزار کنند و با دفتر"باربارا لی" نماينده گنگره تماس گرفتند. آنها گفتند بايد يک سازمان غيرانتفاعی باشد که شمارا حمايت کند وتا وقتی که مرکز ايرانی ها نامه نداد آنها هم دعوتنامه ندادند وپس ازآن بود که اين گروه به ايران آمد. کلاس های موسيقی فارسی، شب شعرو شب فيلم ازجمله برنامه های مرکز است

آيا تا به حال موقعيتی پيش آمده که بين مرکز، ايران، وجامعه آمريکايی يک نوع تماس ملموس برقرار شود؟

البته. از سال ۲۰۰۲ مرکز ايرانی ها با "بنياد ويلچر" همکاری کرده است درهمين سال مرکز واين بنياد پول جمع آوری کردند وبه مدت سه سال، حدود ۱۰۰۰ صندوق چرخدار به ايران برده وپخش کردند. البته ديگه اين کار را نمی کنيم. نکته ديگر اينکه "مرکز ايرانيان" پيشرو جمع آوری کمک برای زلزله بم هم بود. هشت روز بعد اززلزله شروع کرديم به جمع آوری کمک که شب اول حدود ۷۰ هزار دلار جمع آوری شد تا با همکاری Relief International در اين شهر هزينه شود. پولی که تا يک ونيم ميليون دلاربالا رفت وآنقدر کارشان خوب بود که توانستند يکی از روستاهای خراب شده دربم را بازسازی کنند.

مرکز نسبت به رويدادهايی که درآمريکا می افتد هم حساس است؟

وقتی طوفان کاترينا اتفاق افتاد مرکز ايرانی ها تنها مرکزی بود که با همکاری رييس دانشگاه برکلی"رابرت برگنا" وشهرداراين شهر"تام بيتس"، يک برنامه جمع اوری کمک ترتيب داد. درواقع يک مرکز ايرانی باعث شد اين دونهاد برای اولين بار با همديگرهمکاری کنند. برنامه ای که حدود ۱۰۰ هزار دلار ازکمک های امريکايی ها وايرانيان درآن جمع آوری شد.

تاثيرحضور مراکزی مانند "مرکز ايرانيان" واقع درشهربرکلی روی جامعه محلی چيست؟

حضور دربرنامه های مرکز به آنها نشان می دهد که جامعه ايرانی گروهی قدرتمند،مثبت وبا فرهنگ سازنده است. ازطرف ديگربخشی از نقش ما اين است که به عنوان کاتاليزور باشيم برای حرکت های ديگر. مثل ساختن کتابخانه سن ماتئو که ايرانيان کمک کردند تا بالای ۵۰ هزار دلارجمع شد برای ساختن قسمت ايرانی کتابخانه اين شهر و ايجاد سالنی به نام "پرشيا روم". همچنين برای ترويج فرهنگ وميراث ايرانيان با کتابخانه شهر پال التو وبرکلی همکاری کرديم.

 
 
رودئو درايوصفحه ويژه لس آنجلس
اخبار و گزارشهايی از بزرگترين جامعه ايرانی در غربت
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران