BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 16:30 گرينويچ - شنبه 05 اسفند 1385 , شنبه 24 فوريه 2007
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
تئاتر"جوانه" کاليفرنيا
 

 
 
گروه تئاتر" جوانه" بعد از اجرای موفقيت آميز نمايش "شاپرک خانوم" درکاليفرنيای شمالی به ديگر شهرهای آمريکا خواهد رفت تا نمايش های " اپرای خوک تيزهوش"، "بحث به سبک ايرانی" و"عشق وتنفر" را اجرا کند. قرار است اين نمايش درديگرشهرهای آمريکانيزبه نمايش درآيد. منصور تاييد، کارگردان اين گروه تئاتری که مدت دوسال است با نزديک به بيست نفر نوجوان وجوان ايرانی- آمريکايی نمايش های مختلفی را تمرين واجرا کرده، اميدواراست بتواند روزی اين نمايش را برای کودکان افغانی اجرا کند.


منصور تاييد چهل ونه ساله، از شانزده سالگی درآمريکا به سرمی برد وبيست وپنج سال است که به فعاليت های هنری می پردازد. اوابتدا ليسانس فيزيک خود را ازدانشگاه برکلی می گيرد ولی بعدش وارد فعاليت های هنری می شود و تصميم می گيرد دراين عرصه ماندگار شود. بيست وپنج سال پيش او، فرهاد آييش، سپيده کوشا و بلاواردا گروه تئاتر " داروگ" را تاسيس می کنند ونوشته هايی از خود ونويسندگان ايرانی وغيرايرانی ديگر را به روی صحنه می آورند.

تاييد می گويد هم کارهای خودش را کارگردانی کرده وهم نوشته های ديگران را. ازجمله کارهای خودش " هفت وادی" است که اجرايی همراه با رقص وموسيقی بوده است. ايستگاه ويکتوريا نوشته هارولد پينتر که درتئاتر شهر برکلی اجرا شده ويا نمايش "چمدان" نوشته فرهاد آييش که با هنرمندان ايرانی وآمريکايی (ويا ايرانی –آمريکايی) به زبان انگليسی درسان فرانسيسکو اجراهای موفقی داشته، ازجمله ديگر فعاليت های کارگردانی تاييد است.

چهل پنجاه کارکوچک وبزرگ درکارنامه هنری تاييد است. بعد ازيکی ازاجراهای گروه جوانه که بخش هايی از آن به زبان انگليسی وبخش هايی هم به زبان فارسی بود، با کارگردان "شاپرک خانوم" گفت وگو کردم. حال وهوای بچه هايی که برخی شان با لهجه بانمکی فارسی حرف می زدند و تشويق چند دقيقه ای دهها تماشاگر در "تئاتراشبی" گرمی خاصی به آخرين اجراهای اين گروه جوان داده بود که به کارتئاتر از از نورگرفته تا صداو صحنه ونمايشنامه نگاهی جدی دارند

کی کار جوانه را شروع کردی؟

سال ۲۰۰۵. حدود سيزده سال است با کلاسی فارسی که در اين منطقه وجود دارد کار تئاتر می کنم. شهين وبيژن جرجانی مسئول اين کلاس ها هستند. من هم به آنها درکار تئاتر وکارهايی که دراين ارتباط است کمک کردم. اين بچه ها ده سال است کار تئاترمی کنند وبا آن آشنايی دارند. البته همه بچه های حاضر گروه از اول نبودند ولی فهميدم دراين مدت که اين بچه ها انرژی خاصی دارند و می توانند به راحتی روی صحنه بيايند.

آيا چنين گروه تئاتری با مشخصاتی که شما داريد قبلا درآمريکا بوده است؟

تا حالا کسی به عنوان يک گروه اين کار رونکرده است. همه بچه ها درآمريکا متولد شده اند. قبلا نوشته ای ازبهمن مفيد رو که به فارسی بود روی صفحه آوردند. موسيقی آن کار رو کوروش تقوی ساخت همراه با آهنگ هايی که خود بيژن مفيد گذاشته روی آن... اين نمايش با موفقيت بسيبار زياد مواجه شد...من که خودم اين همه سال کار کردم وهمين طور پدرومادر ها فکر نمی کردند بچه ها بتوانند اين کار را بکنند. کاری که الان انجام می دهيم، کار دوم است.

کار "شاپرک خانوم" گروه خيلی موردتوجه قرارگرفت. الان چه کارهايی را روی صحنه می بريد؟

بله، به همين خاطر کار شاپرک خانم را تور کرديم وبه جنوب کاليفرنيا، سن ديوگو، ايرواين، لس آنجلس وسانتا کلارا، که آنجا هم خيلی با موفقيت انجام شد. سال ۲۰۰۶ اين کار را تمام کرديم. دومين کار گروهی مان سه نمايش کوتاه است: "عشق ونفرت" نوشته پگاه بديعی وخودم، نمايش دوم "جروبحث به سبک ايرانی" که يک قسمت کوتاهی ازنمايش چمدان است که هم به فارسی وانگليسی اجرا می شود (چراغ خاموش می شود وبعد به انگليسی اجرا می شود) وسومين نمايش"اپرای خوک تيزهوش" است که نوشته روحام شيخانی وموسيقی آن راکوروش انگالی نوشته و يک اپرای کامل است وموسيقی آن ابتکاری ونسخه اوليه به شمارمی رود و درمورد سه خوک وآن گرگ ناقلا است که می خواهد خوک ها را بخورد، اما به سبک سه سوپرانويی است.

اگر اپرای سه ايتاليايی معروف را به ياد بياوريد می توانم بگويم سبک اين اپرا که مطلبش بسيار خنده دار است را بچه ها با صداهای عالی به زبان فارسی می خوانند که همه اينها کارگردانی اش با من است.

منصور تاييد
منصور تاييد

گروه جوانه چند نفره است؟ آيا همشون می توانند فارسی صحبت کنند؟

الان ۱۲ نفر دراين سه نمايش داريم. نمايش قبلی ۱۳ نفر بودند، محدود سنی شان بين ۹ تا ۲۰ است. همگی درآمريکا متولد شده اند واتفاقا همگی هم فارسی بلدهستند اگر چه با هم انگليسی صحبت می کنند، ولی وقتی روی صحنه می آيند چنان فارسی صحبت می کنند که متوجه نمی شويد.

چطوری اين بچه ها را از ميان دانش آموزان انتخاب می کنيد؟

درمدرسه کسانی که فارسی ياد می گيرند ۶۰-۷۰ نفر هستندو چون بخش تئاتر با من است توانشان را می بينم وخودم انتخاب می کنم. گروه جوانه را براين اساس انتخاب کردم که بتوانم آنها را کنار هم بچينم.

می خواهيد آخرش چه بکنيد؟ برای خودت هدف جمع کردن اين بچه ها چه بوده است؟

نيت اين گروه جوانه وآوردن "شاپرک خانم" اين بودکه بتوانيم نمايش را برای بچه هايی که محروم هستنداجرا کنيم. فکر تشکيل گروه برای من بعد ازجنگ افغانستان شروع شد. فکر کردم من به عنوان کسی که کار تئاتر می کند چه کاری می توانم برای بچه های افعانستان کنم. بچه ها را جمع کردم وگفتم کار تئاتری کنيم که يک روزی ببريم به افغانستان. اين نيت ما است. همه پدر ومار ها اين را می دانند وخيلی استقبال می کنند اگر بتوانيم يک جايی مثل افعانستان برويم وآنها را خوشحال کنيم.

چطوری هزينه های اين گروه غيرانتفاعی را تامين می کنيد؟

فعلا فقط وفقط از طريق فروش يليط و کمک خانواده ها تامين شده است. اخيرا تقاضای کمک ازچندين سازمان مانند پارسا کرديم. تازه يک خورده داريم سرمان را بيرون می کشيم والبته مسلما افرادی هستند که به ما کمک می کنند مثلا ايرانيان دات کام وتلويزيون نيما. وقتی می بينند که ريشه های ما اينجا ست به ما کمک می کنند که اين حرف را بتوانيم به بقيه بزنيم.

وقتی گروه لس آنجلس بود همه تلويزيون ها به ما کمک کردند که تبليغ کنيم بدون هيچ هزينه ای. من خودم هنرمندم، آنها يا کسانی مثل هوشنگ توزيع، پرويز کاردان وپرويز صيياد بدون هيچ جشم داشتی برنامه های ما را اعلام کردند برای انيکه اين بچه ها آينده جامعهما هستند. همه اين را درچشم های بچه ها می بييند واحساس می کندن بايد کمک کرد.

آيا ازشهر برکلی هم کمک می گيريد؟

هنوزسراغ آن نرفتيم. اولين کاری که کرديم فارسی بود وفکر نمی کرديم مورد توجه آنها قرار بگيرد اما الان که به انگلبسی اجرا داريم می خواهيم با هاشون تماس بگيريم. مسلما اين کار را خواهيم کرد که به اصطلاح هنر بچه های ايرانی آمريکايی را بشناسانيم. اينها هم ايرانی هستند وهم آمريکايی واز اين طريق است که می توانيم اين گفتگو را ايجاد کنيم. مثلا قطعه عشثق ونفرت خيلی مسائل انسانی را مطرح می کند هم جامعه ايرانی وهم جامعه آمريکايی برايشان اين موضوع جالب است.

مثلا يک خانم آمريکايی که برای ديدن نمايش امده بود به سختی تحت تاثير قرارگرفته بود وگريه می کرد ومی گفت که چطور بچه هايی به اين سن می توانند درمورد مسائلی مانند تبعيض نژادی روی صحنه صحبت کنند. مساله هنری موضوع برای ما خيلی مهم است ومی خواهيم مطمئن باشيم که کارحتما تئاتری است. بنابراين برروی اينکه نور خوب، کارگردانی خوب وديگر کاراکترهای تئاتری خوب باشد تاکيد داريم.


آيا بچه ها ازشهرهای مختلف درتمرين ها شرکت می کنند تا تمرکز دارند؟

کمابيش نزديک هستند. خوشبنتخانه کسانی که انتخاب می کنيم سعی می کنيم محلی باشند البته با فاصله نيم ساعت تا يک ساعت دورتر ازمحل تمرين. برای اينکه کارتئاتر بايد محلی باشد. قرار است کاررا به نيويورک ببريم وبرای اين کار اميدواريم بودجه داشته باشيم تا حداقل ده شب اجرا کنيم.

با تئاتر ايران در تماس هستيد؟

تا حدودی، دوست بسيار خوبم فرهاد آييش آنجا کار می کند و با او درتماس هستم ولی دوست داشتم بدانم کار بچه ها چطور است وآنها چطور با مسائل دست وپنجه نرم می کنند. ان شاء الله يک موقع بروم ايران اين کار را انجام می دهم.

چقدر آماده کردن يک اجرا کار وزمان می برد؟

موقعی که نوشته اش آماده است يک چيزی حدود چهارماه طول می کشد. ازجايی شروع می کنيم که بچه ها نمی توانند متن نمايش را بخوانند، بعد بايد متن را بفهمند وبعد لهجه هاشان نرم تر ونرم تر بشود وبعدازآن اينکه چطور تئاتر بشود. نصف انرژی صرف اين می شود که آماده يک کار تئاتری شود. اما بازده اينقدر خوب است که باعث می شود مشکلاتش را قبول کنيم.

مشکلات عمده تان را درچه چيزهايی می توانيد خلاصه کنيد؟

مشکل جا ومحل تمرين مهمترين مساله است واينجا که هستيم تازه اجاره کرده ايم وفقط کار تئاتردرآن انجام نمی شود. با شهرزداخرسندی که کار رقص می کند شريک هستيم. تا قبل از آن، بالای دفتر اين وآن همين طور بی خانمان بوديم هنر هم وقتی بی خانمان است به جايی نمی رسد. مشکلات ديگر مسائل مالی است که بتوانيم خيلی ازچيزها را بخريم وتبليغ کنيم وروی پای خودمان بايستيم. اصولا کار تئاتر سخت است چه برسد بخواهيم آن رابه فارسی و البته با بچه ها انجام بدهيم.

جداب ترين خاطره؟

درنمايش شاپرک خانوم يک قسمت بچه ها رقص جارو دارند که يک شب آن جاروهايی را که آورده بودمی مستخدم آنجا برده بود وبچه ها مجبور شدند که با چوب گردگيری کاررا انجام بدهند

برنامه های آينده ؟

يکی ازکارهای آينده مان کارگاه است که يک نمايش خوبی را توسعه بدهيم با کمک کسانی که دست اندر کار تئاتر هستند چه درنوشتنش وچه دراجرا. کارديگری که می خواهيم انجام بدهيم همان رفتن به افغانستان است.

درضمن می خواهيم دی وی دی شاپرک خانم را که به فارسی ضبط کرديم می خواهيم زير نويست انگليسی کنيم ومنتشرکنيم.

 
 
سايت های مرتبط
بی بی سی مسئول محتوای سايت های ديگر نيست
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران