ديدنی های لندن
 
ديدنی ها


مقدمه

منظره افق لندن يکی از مشهورترين مناظر جهان است.

کليسای جامع سنت پل و برج کاناری وارف (Canary Wharf) به همراه ساختمانهای ديگر منظره يکی از محبوبترين شهرهای توريستی جهان و بزرگترين شهر قاره اروپا را تشکيل می دهند.

بی جهت نيست که هر گاه از لندن صحبت به ميان می آيد بی اختيار به ياد ساختمان پارلمان بريتانيا و کاخ باکينگهام می افتيم.

برخی از جاذبه های توريستی لندن به شايستگی، شهرت جهانی يافته اند. کليسای وست مينستر- که مقبره افراد سرشناسی را در خود جای داده است - بارها محل برگزاری مراسم جشن و عزای ملی بريتانيا بوده است.

اگرچه نخستين مجلس در ايسلند شکل گرفت، ساختمانی که دو مجلس عوام و اعيان را در لندن در خود جای داده، "مادر پارلمانهای جهان" لقب گرفته است.

بی شک می توان گفت که بسياری از گنجينه های ارزشمند بريتانيا در لندن و در برخی از بزرگترين و مهمترين موزه های جهان نگهداری می شود. از اين ميان می توان جواهرات سلطنتی و کتيبه رشيد را نام برد. بهتر از هر چيز اينکه ديدار از بسياری از اين موزه ها مجانی است.

و اما هرگاه گردشگران از آثار و ابنيه تاريخی خسته شدند می توانند به سراغ جاذبه های جديدتری چون سينمای آی مکس يا چرخ و فلک عظيم "چشم لندن" (London Eye) بروند و از فراز آن منظره شهر لندن را تماشا کنند.

هدف ما اين است که شما را در استفاده هر چه بهتر جاذبه های گردشگری شهر لندن ياری کنيم.
 
 
مقدمه
 
 
 
 
 
 
 
^^ بالا بازگشت به صفحه اول