ديدنی های لندن
 
علوم و تاريخ: موزه های مهم


علوم و تاريخ: موزه های مهم


موزه بريتانيا (British Museum)

موزه بريتانيا که مجموعه ای از کميابترين گنجينه های تاريخ بشر در آن جای دارد به تنهايی بيشترين تعداد بازديدکنندگان را به خود اختصاص داده.

شايان ذکر است که مجسمه های عظيم مرمرين الجين (Elgin Marbles) که از روی ديوارهای معبد پارتنون در يونان به بريتانيا آورده شده و بازگرداندن آن مدت دويست سال است که موضوع بحث و جدل دولتهای بريتانيا و يونان است، در اين موزه نگهداری و به معرض تماشا گذاشته می شود.

همچنين قطعاتی متعلق به برخی از عجايب هفتگانه دوران باستان: اسب مرمرينی از مقبره ماسول و بخشی از يکی از ستونهای معبد آرتميس در يونان باستان و نمونه های اعجاب برانگيز ديگری از ساخته های دست بشر در اين موزه قراردارد.

اقلامی چون حمام سنگی به دست آمده از شهر باستانی "عور"، پايتخت سومر و به گفته ای نخستين شهر بزرگ تاريخ، بقايای انسان "ليندو" (Lindow Man) که حدود ۲۳۰۰ سال پس از قربانی شدن در مراسمی مذهبی، از درون مرداب بيرون کشيده شد و همچنين کتيبه رشيد (Rosseta Stone) که مبنای ترجمه خط تصويری مصريان قرار گرفت.

Address: Great Russell St, WC1. Tel: +44 (0)20 7323 8000


موزه تاريخ طبيعی (Natural History)

اين موزه مجموعه ای است عظيم از حيوانات و جانوران به نمايش گذاشته شده که گم شدن در راهروها و سالنهای متعدد آن برای بسياری از بازديدکنندگان به هيچ وجه ناخوشايند نيست.

بی شک جالبترين بخش موزه قسمت مربوط به دايناسورهاست. اسکلت گچی کاملی از ديپلودوکوس در سالن مرکزی گالری دايناسورها قرار دارد. همچنين در اين بخش دايناسوری مکانيکی با ابعاد واقعی خواهيد ديد که مورد حمله واقع می شود و طعمه همنوعان خود می گردد، اين قسمت بسيار مورد توجه کودکان قرار می گيرد.

جاذبه های ديگر موزه، شبيه ساز زلزله و اتاق حشرات است که به "اتاق موجودات خزنده" معروف است. مجموعه ای از حيوانات زنده نيز وجود دارد که برای نخستين بار در تاريخ موزه بدان اضافه شده است.

موزه تاريخ طبيعی بسيار مورد توجه کودکان قرار دارد و اغلب نمايشگاه هايی مناسب با سن و علايق آنها در آن ترتيب داده می شود، اگرچه بازديد از اين نمايشگاهها برای بزرگسالان نيز خالی از لطف نيست.

Address: Cromwell Road, SW7. Tel: +44 (0)20 7942 5000


موزه علوم (Science)

موزه علوم که در مجاورت موزه تاريخ طبيعی واقع شده، ساختمانی است هفت طبقه که تاريخ علوم و دستاوردهای فن آوری آينده را در معرض ديد بازديدکنندگان قرار می دهد.

اکثر قسمتهای موزه، مسائل مختلف علمی را به صورت تعاملی به بازديدکنندگان جوان آن، که از اقصی نقاط کشور در قالب گردشهای علمی به موزه می آيند، عرضه می کند، تا شايد از خسته کنندگی مطالب طرح شده در کلاسهای درس بکاهد.

بخش جديدی که بسيار مورد استقبال عموم قرار گرفته، تصويری فريبنده و گاه ترسناک از علم ژنتيک، کامپيوتر و دستاوردهای احتمالی دانش در آينده از قبيل گذراندن تعطيلات در فضا و زايمان مردان در برابر چشمان بازديدکنندگان قرار می دهد.

در بخش عظيم ديگری که "علم و فن طبابت" (Science and Art of Medicine) نام دارد، پيشرفتهای علم پزشکی در طول تاريخ به نمايش گذاشته شده است. جالبترين اقلام موجود در اين بخش، سر موميايی شده انسان و دندانهای مصنوعی جورج واشنگتن، بانی استقلال آمريکاست.

Address: Exhibition Road, SW7. Tel: +44 (0)20 7942 4455
 
 
 
 
علوم و تاريخ: موزه ها
 
 
 
 
 
^^ بالا بازگشت به صفحه اول