ديدنی های لندن
 
بناهای سلطنتی


بناهای سلطنتی: کاخ باکينگهام و برج لندن


کاخ باکينگهام

کاخ باکينگهام، که سه پارک بزرگ سلطنتی آن را احاطه کرده اند، تنها از زمان ملکه ويکتوريا در قرن نوزدهم محل سکونت پادشاه يا ملکه بريتانيا بوده است.

از دويست اتاق اين کاخ بزرگ تنها هيجده اتاق که برخی از آنها مورد استفاده ملکه قرار دارد، در ماههای اوت و سپتامبر در معرض ديد عموم قرار می گيرد، چراکه در اين زمان ملکه برای گذراندن تعطيلات تابستانی به اسکاتلند سفر می کند.

اکثر گردشگران علاقمند به تماشای مراسم تحويل پست نگهبانان ويژه کاخ باکينگهامند، اما به خاطر داشته باشيد که اين مراسم در روزهای بارانی انجام نمی گيرد.

در اتاقهای اين قصر آثار هنری ارزشمند بسياری نگهداری می شود که به خانواده سلطنتی تعلق دارند ولی در حال حاضر امکان تماشای اين آثار برای عموم وجود ندارد.

Address: Buckingham Palace, at the end of the Mall,
by St. James's Park and Green Park.
Tel: +44 (0) 7839 1377

برج لندن

به گردشگران توصيه می شود که حتماً از برج لندن بازديد کنند چراکه پادشاهان بريتانيا مدتهای مديد از اين محل بر کشور حکم می راندند.

قتل هنری ششم در همين برج رخ داده است. همينطور قتل ريچارد دوم که شکسپير در نمايشنامه خود به همين نام به آن جاودانگی بخشيده. روی تپه ای در نزديکی اين برج، مراسم اعدام "آن بولين" دومين همسر هنری هشتم انجام گرفت.

در حقيقت افراد بسياری، از جمله برخی از خطرناکترين تبهکاران بريتانيا، در سردابهای اين برج زندانی شده اند. يکی از اين افراد گای فاکس بود که قصد داشت ساختمان پارلمان بريتانيا را منهدم سازد. کاشف معروف، والتر رالی نيز سه بار به دستور ملکه اليزابت اول در اين برج زندانی شد.

برج لندن حدود هزار سال قدمت دارد و "ويليام فاتح" آن را بنا کرده است. جواهرات سلطنتی بريتانيا در اين برج نگهداری می شود و قديمی ترين کليسای لندن، به نام سنت جان نيز در آن قرار دارد.

نگهبانان اين برج، که لباس و کلاه دو رنگ سياه و قرمز دارند، و در بريتانيا به گوشتخوار(Beefeater) معروفند، وظيفه راهنمايی گردشگران را برعهده دارند.

Address: Tower Hill, EC3. Tel: +44 7709 0765
 
 
 
 
 
 
بناهای سلطنتی: کاخ باکينگهام و برج لندن
 
 
 
^^ بالا بازگشت به صفحه اول