ديدنی های لندن
 
ساختمان پارلمان و بيگ بن


سياست: ساختمان پارلمان و بيگ بن (Big Ben)

ساختمان پارلمان، که رسماً به نام کاخ وست مينستر شناخته شده است، مقر دولت بريتانيا محسوب می شود.

بعضی از قسمتهای اين کاخ قبل از قرون وسطی ساخته شده است، اما بخش اعظم آن علی رغم شکل ظاهری اش در قرن نوزدهم ساخته شده و تنها کمی بيش از يکصد سال قدمت دارد.

شما می توانيد پس از بازرسی امنيتی وارد ساختمان شده، در راهروهای آن آزادانه در کنار سياستمداران قدم بزنيد يا منتظر بمانيد تا يکی از راهنماهای گردشگران به سراغ شما بيايد. در صورت تشکيل جلسات علنی مجلسين اعيان و عوام می توانيد از روی بالکن نظاره گر بحث و جدل نمايندگان باشيد.

در صورتی که نمايندگان در صحن مجلس حضور نداشته باشند، به شما اجازه داده می شود به آنجا رفته، در ميان نيمکتهای معروف آن که در مجلس عوام به رنگ سبز و در مجلس اعيان قرمز رنگند، قدم بزنيد. اما اگر هم موفق به اين کار نشديد، توصيه می شود به تماشای تابلوهای نقاشی تحسين برانگيزی برويد که صحنه هايی از جنگ واترلو و ترافالگار را به تصوير کشيده اند.

در بيرون ساختمان نيز دوست قديمی لندنيها يعنی برج ساعت بيگ بن قرار دارد.

Address: Parliament Square, SW1. Tel: +44 (0)20 7219 4272
 
 
 
 
 
 
 
بناهای سياسی: ساعت بيگ بن و ساختمان پارلمان
 
 
^^ بالا بازگشت به صفحه اول