ديدنی های لندن
 
کليسای وست مينيستر و سنت پل


مذهب: کليسای وست مينستر و سنت پل


کليسای وست مينيستر (Westminster Abbey)

در مجاورت پارلمان بريتانيا کليسای وست مينستر قرار دارد که يکی از زيباترين مکانهای مذهبی جهان به شمار می رود.

اين کليسا اصولاً مکانی است برای عبادت و مردم هر روز برای شرکت در مراسم مذهبی به آنجا می روند.

اما کليسای وست مينستر، علاوه بر اينکه محلی برای عبادت است، در کانون بسياری از رويدادهای مهم بريتانيا نيز قرار دارد. برای مثال، اخيراً مراسم يادبودی برای قربانيان بريتانيايی حادثه يازدهم سپتامبر در آن برگزار شد.

تاجگذاريها، مراسم ازدواج اعضای خانواده سلطنتی و همچنين تشييع جنازه های رسمی در اينجا برگزار می شود. کليسای وست مينيستر آرامگاه ابدی بسياری از پادشاهان و ملکه های بريتانيا از جمله اليزابت اول و هنری پنجم نيز هست.

افراد سرشناس ديگری از قبيل چارلز داروين، اليور کرامول و ويليام ويلبرفورس نيز در کنار پادشاهان و ملکه های بريتانيا در اين کليسا دفن شده اند. در اينجا مجسمه های يادبود مشاهير ديگری مانند ويليام شکسپير نيز به چشم می خورد که طبق وصيت خود در مکان ديگری به خاک سپرده شده اند.

اما تأثيرگذارترين مقبره وست مينستر، آرامگاه سرباز گمنام است که در نزديکی در خروجی کليسا قرار دارد و برای بزرگداشت خاطره سربازان کشته شده در جنگ جهانی اول بنا شده است.

Address: Broad Sanctuary, SW1. Tel: +44 (0)207 222 5152

کليسای سنت پل (St Paul's)

آنچه کليسای جامع سنت پل را از ديگر ساختمانهای منظره افق لندن متمايز می سازد، گنبد عظيم سربی آن است که شب هنگام در پرتو نورافکنها منظره ای با شکوه دارد.

اين کليسا تاکنون چهار بار به طور کامل بازسازی شده است. آخرين بار زمانی بود که آتش سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ آن را کاملا از بين برد. لرد نلسون، دوک ولينگتون و کريستوفر رن، طراح بنا، هر سه در اين کليسا دفن شده اند. اين کليسای جامع، وسيعترين سرداب اروپا را دارد.

اتاق ديگری نيز در اين کليسا وجود دارد که به "تالار زمزمه" معروف است، چراکه به دليل شکل خاص ديوارهايش، آنچه به آهستگی در يک سوی آن گفته شود، سی متر دورتر در سوی ديگر تالار شنيده می شود.

Address: St Paul's Cathedral, Ludgate Hill, EC4. Tel: +44 (0)20 7236 4128
 
 
 
 
 
 
 
 
مذهب: کليسای وست مينستر و سنت پل
 
^^ بالا بازگشت به صفحه اول