صفحه ويژه روز جهانی ايدز
 
وضعيت ايدز در جهان
وضعيت ايدز در جهان
 
امروز در جهان 42 ميليون نفر، يعنی معادل حدود دو سوم کل جمعيت ايران، به ويروس "اچ آی وی" آلوده اند.

بيش از دو سوم اين تعداد در کشورهای جنوب صحرای آفريقا زندگی می کنند.

وخامت گسترش اين بيماری در اين منطقه به گونه ای است که در برخی از اين کشورها از هر سه بزرگسال يکی به ويروس اچ آی وی آلوده است.

با توجه به اين که هر روز 14 هزار نفر به جمع افراد آلوده به ويروس ايدز در جهان اضافه می شود، بيم آن می رود که اچ آی وی آسيا را نيز تسخير کند.

برای آگاهی از ميزان گسترش اچ آی وی در گوشه و کنار جهان عنوان های سمت راست را کليک کنيد.
 
 
وضعيت ايدز در جهان
^^ برگشت به صفحه اول