از تهران قدیم تا تهران امروز - 2...............عکس های قدیم- جواد تهامی و عکس های تهران امروز- مهدی امیری
تهران
 
میدان حسن آباد ، سال 1330
 
 کليک کنيد 
بعدی
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
قبلی