از تهران قدیم تا تهران امروز -3........عکس های قدیم- جواد تهامی و محمود پاکزاد - عکس های تهران امروز- مهدی امیری
tehran
 
سردر باغ ملی ، سال 1340
 
 کليک کنيد 
بعدی
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
قبلی