با حکم دادگاه عالی ورزش ماریا شاراپوا زودتر به دنیای تنیس باز می گردد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با حکم دادگاه عالی ورزش ماریا شاراپوا زودتر به دنیای تنیس باز می گردد

ماریا شاراپووا، یکی از بزرگترین ستاره های تنیس، اجازه خواهد داشت از اوایل بهار آینده با پایان محرومیتش به مسابقه‌های بین المللی باز گردد. در همین حال فدراسیون جهانی تنیس همچنان به تنیس بازان یادآوری میکند که حتی اگر ندانسته از موادنیروزا استفاده کنند هم، مجازات خواهند شد. پوریا ژافره گزارش می دهد: