دیدار دوستانه تیم های فوتبال کوبا و آمریکا بعد از حدود هفت دهه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار دوستانه تیم های فوتبال کوبا و آمریکا بعد از حدود هفت دهه

با اینکه در چارچوب مقدماتی جام جهانی، تیمهای ملی فوتبال آمریکا و کوبا باهم بازی کرده بودند اما بعد از حدود هفت دهه، این دو تیم همسایه یک بازی دوستانه برگزار کردند. آمریکا این بازی دوستانه را در هاوانا برد ولی این مسابقه برای مردم دو کشور اهمیت دیگری داشت.

کاوه مشکات گزارش می دهد.