برگزاری دیدار نهایی مسابقات بسکتبال دختران معلول در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری دیدار نهایی مسابقات بسکتبال دختران معلول در افغانستان

دیدار نهایی مسابقات بسکتبال دختران معلول افغان در کابل برگزار شد. تیم‌های کابل، بلخ و هرات در این رقابت‌ها به ترتیب اول، دوم و سوم شدند. خبرنگار ما ارشاد هنریار از شور و هیجان دختران روی ویلچر می‌گوید.