جنجال اتهامات آزار جنسی فوتبال باشگاههای بریتانیا بالا گرفته است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنجال اتهامات آزار جنسی فوتبال باشگاههای بریتانیا بالا گرفته است

جنجال بر سر اتهام آزار جنسی بازیکنان نوجوان در تیم‌های جوانان و مدرسه‌های فوتبال باشگاه‌های بریتانیا در دهه‌های گذشته، بالا گرفته. پلیس می‌گوید 350 قربانی این موضوع را به پلیس گزارش داه‌اند و بسیاری از آن‌ها با شماره تلفن ویژه‌ای که مؤسسه خیریه‌ی «انجمن ملی پیشگیری از بدرفتاری با کودکان» راه انداخته، تماس گرفتند. در روزهای اخیر، چندین بازیکن بازنشسته، برای اولین بار داستان تعرض مربی‌هایشان به آن‌ها در دوران نوجوانی‌شان را در رسانه‌ها بازگو کرده‌اند.

اندی مور گزارش می دهد.