عکس‌خبر؛ نخستین دوره مسابقات جهانی اسنوبورد معلولان در دیزین

حق نشر عکس mizanonline.ir

پیست‌ اسکی دیزین برای نخستین بار میزبان مسابقات جهانی اسنوبورد معلولان "پارا آلپاین" است.

حق نشر عکس mizanonline.ir

این نخستین دوره این مسابقات که در جهان برگزار می‌شود.

حق نشر عکس mizanonline.ir

در ورزشکار ایرانی در مسابقات شرکت کرده‌اند.

حق نشر عکس mizanonline.ir

پس از این مسابقه دو روزه، مسابقات جهانی اسکی معلولان نیز در پیست‌های دیزین و دربندسر برگزار می‌شود.

موضوعات مرتبط