دوچرخه‌سوار 105 ساله، رکورد شکست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوچرخه‌سوار ۱۰۵ ساله، رکورد شکست

مردی ۱۰۵ ساله در فرانسه رکورد تازه ای در دوچرخه سواری به جا گذاشته. روبِر مارشان در یک ساعت ۲۲ کیلومتر و ۵۲۸ متر رکاب زد که بالاترین میزان ثبت شده برای گروه سنی خودش است. او دوچرخه سواری را به طور جدی از ۶۷ سالگی شروع کرده و مربی‌اش میگوید قلبش نیم قرن از خودش جوان‌تر است. حمید ترکمن گزارش می دهد