گفت‌و‌گو با الکساندر نوری، سرمربی ایرانی‌تبار بوندس‌لیگا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌و‌گو با الکساندر نوری، سرمربی ایرانی‌تبار بوندس‌لیگا

حدود چهار ماه است که الکساندر نوری سرمربی تیم وردربرمنِ آلمان شده است. او اولین مربی ایرانی‌تبار بوندسلیگا است. بامداد اسماعیلی سری زده است به تمرینات این تیم و با الکساندر نوری گفت و گو کرده است.

موضوعات مرتبط