دونده درمانده، با کمک بقیه به خط پایان رسید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دونده درمانده ماراتن، با کمک بقیه به خط پایان رسید

یکی از دونده‌های نیمه‌ماراتنی که در فیلادلفیا برگزار شد، چند متر مانده به خط پایان و در حالی که دیگر توان دویدن نداشت، توانست با کمک چند دونده دیگر خود را به خط پایان برساند.

در ویدئویی که این لحظه را ثبت کرده است، دو دونده در حال کمک به یک دونده زن دیده می‌شوند.

براساس برخی گزارش‌ها، این زن به دلیل گرفتگی ناگهانی عضلات زانو نمی‌توانست درست بدود و قصد داشت که نرسیده به خط پایان توقف کند.

اما دو دونده دیگر او را ترغیب کردند که به دویدن ادامه دهد و یک دونده دیگر هم او را بغل کرد و چند متر جلوتر برد.

این زن در نهایت توانست روی پای خود از خط پایان بگذرد.

+ سوتی فوتبالیست غنایی: از همسر و 'دوست‌دخترم' ممنونم

موضوعات مرتبط