اسکی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اسکی باز ایتالیایی رکورد چرخش ۱۸۰ درجه‌ای را شکست

  • 29 مارس 2017 - 09 فروردین 1396

اندری راگتی اسکی باز سوئیسی با پنج چرخش ۱۸۰ درجه‌ای رکورد جدیدی از خود به جا گذاشت. در چهارچرخش از ۵ چرخش این اسکی باز به صورت کامل دور خود چرخید و بدون هیچ آسیبی فرود آمد.

در جریان این پرش اندری راگتی ۳۵ متر از سکوی سوزوکی در منطقه واتلس در شمال ایتالیا پرید و رکورد تازه‌ای به نام خود ثبت کرد.