اسکی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اسکی باز ایتالیایی رکورد چرخش ۱۸۰ درجه‌ای را شکست

اندری راگتی اسکی باز سوئیسی با پنج چرخش ۱۸۰ درجه‌ای رکورد جدیدی از خود به جا گذاشت. در چهارچرخش از ۵ چرخش این اسکی باز به صورت کامل دور خود چرخید و بدون هیچ آسیبی فرود آمد.

در جریان این پرش اندری راگتی ۳۵ متر از سکوی سوزوکی در منطقه واتلس در شمال ایتالیا پرید و رکورد تازه‌ای به نام خود ثبت کرد.