اولین دوی ماراتن بین المللی تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین دوی ماراتن بین المللی تهران قرار است جمعه همین هفته برگزار شود.

اولین دوی ماراتن بین المللی تهران قرار است جمعه همین هفته برگزار شود. دونده‌هایی از پنجاه کشور برای شرکت در این مسابقه ثبت نام کرده‌اند. از جمله بیست و هشت دونده آمریکایی. برگزاری این مسابقه، حاشیه‌های زیادی داشته، از جمله مسئله محدودیت شرکت زنان. فرانک عمیدی و جزییات بیشتر در این گزارش...