آخرین مناظره انتخاباتی چه واکنش‌هایی را برانگیخت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آخرین مناظره انتخاباتی چه واکنش‌هایی را برانگیخت؟

در آخرین مناظره هم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران هرچه دم دستشان بود به دیگری پرتاب کردند. از اتهامات فساد مالی و رانت‌خواری تا انتشار سند زمین و خانه. حامیانشان هم در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از نامزدهایشان اتهامات و آنچه افشاگری‌ها خوانده می‌شد را دست بدست و حتی اسناد را منتشر می‌کردند. نشان از اینکه بعضی نامزدها به‌رغم اینکه سوال چه باشد، دستور کار خود را داشتند. حالا، آنهایی که مردد هستند، شش روز فرصت دارند تصمیمشان را بگیرند. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.