آخرین مناظره انتخاباتی چه واکنش‌هایی را برانگیخت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آخرین مناظره انتخاباتی چه واکنش‌هایی را برانگیخت؟

  • 13 مهٔ 2017 - 23 اردیبهشت 1396

در آخرین مناظره هم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران هرچه دم دستشان بود به دیگری پرتاب کردند. از اتهامات فساد مالی و رانت‌خواری تا انتشار سند زمین و خانه. حامیانشان هم در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از نامزدهایشان اتهامات و آنچه افشاگری‌ها خوانده می‌شد را دست بدست و حتی اسناد را منتشر می‌کردند. نشان از اینکه بعضی نامزدها به‌رغم اینکه سوال چه باشد، دستور کار خود را داشتند. حالا، آنهایی که مردد هستند، شش روز فرصت دارند تصمیمشان را بگیرند. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.