زنان مادلینگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ظهور زنان مدل بدنسازی در بریتانیا

  • 2 ژوئن 2017 - 12 خرداد 1396

شمار زنانی که در سال‌های اخیر در بریتانیا به طور حرفه‌ای مدل بدنسازی می‌شوند بالا رفته است. آنها این فعالیتشان را چگونه می‌بینند؟

موضوعات مرتبط