اولین ایرانی که موفق شد در مسابقه‌های نسکار به مقام برسد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین ایرانی که موفق شد در مسابقه‌های نسکار به مقام برسد

سومین مرحله از رقابت‌های اتومبیلرانی نَسکار یورو در بریتانیا برگزار شد. زوبین ناوی این مسابقات را از نزدیک دنبال می‌کند، اما این بار فقط برای تماشای این مسابقات نرفته بود. گزارش زوبین را ببینید.

موضوعات مرتبط