پنجاه سالگی ورزشی که توان ذهنی و جسمی شما را یکجا به چالش می کشد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنجاه سالگی ورزشی که توان ذهنی و جسمی شما را یکجا به چالش می کشد

اگر دنبال ورزش های جدید می گردید و راهی برای این که توان ذهنی و جسمی تون رو به چالش بکشید، شاید جهت یابی انتخاب خوبی باشه. در بریتانیا، این هفته، ورزش جهت یابی ۵۰ ساله میشه و دیگه مثل قدیما ورزش حومه شهرها نیست. گزارش مایک بوشل رو ببینیم.

موضوعات مرتبط