جام جهانی کوچک؛ شمارش معکوس برای جام جهانی روسیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جام جهانی کوچک؛ شمارش معکوس برای جام جهانی روسیه

جام کنفدراسیون‌ها آغاز شده و در اولین بازی در سن پترزبورگ، روسیه نیوزلند را دو بر صفر شکست داد. جام کنفدراسیون‌ها می‌تواند آزمون جدی باشد برای سنجش میزان آمادگی روسیه که میزبان جام جهانی سال آینده است. کاوه مشکات گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط