نشستی در لندن درباره تاریخ ورزش ایران با حضور ستارگان رشته های مختلف
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشستی در لندن درباره تاریخ ورزش ایران با حضور ستارگان رشته های مختلف

سازمان خیریه بنیان میراث ایران در لندن این هفته با دعوت از چندین ستاره مشهور ورزش ایران سمیناری بر پا کرد. مراسمی که در آن حاضران با ورزش چوگان بیشتر آشنا شدند، از بزرگان ورزش ایران امضا گرفتند و البته برای خانواده های قربانیان ایرانی حادثه برج گرنفل هم کمک های مالی جمع آوری شد. گزارش پوریا ژافره را ببینید.

موضوعات مرتبط