عطاالله بهمنش گزارشگر ورزشی و روزنامه نگار پرسابقه ایران در ۹۴ سالگی درگذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عطاالله بهمنش گزارشگر ورزشی و روزنامه نگار پرسابقه ایران در ۹۴ سالگی درگذشت

عطاالله بهمنش گزارشگر ورزشی و روزنامه نگار پرسابقه ایران در ۹۴ سالگی درگذشت.او که خود در دوران جوانی در رشته های دو و میدانی و کشتی فعالیت می کرد، در زمانی که تلویزیون هنوز رسانه اول مردم نبود، با گزارش های متفاوت اش تبدیل به یک ستاره شد. بسیاری از گزارشگران تلویزیونی و رادیویی ایران هنوز هم از اصطلاحاتی که او در گزارش هایش به کار می برد استفاده می کنند. گزارشگر پرسابقه ایران پس از انقلاب ایران نتوانست در رادیو و تلویزیون به کارش ادامه دهد و مجبور شد هفده سال از کار رادیو دور بماند.

موضوعات مرتبط