چالش برابری زن و مرد در یک مسابقه ورزشی که چهل و چهار سال بعد تبدیل به فیلم شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالش برابری زن و مرد در یک مسابقه ورزشی که چهل و چهار سال بعد تبدیل به فیلم شد

چهل و چهار سال پیش مسابقه ای برگزار شد که در تاریخ تنیس بی سابقه است. بابی ریگز قهرمان سابق ویمبلدون با بهترین بازیکن زن آن زمان مسابقه داد تا ثابت کند که تساوی بین زن و مرد در ورزش امکان پذیر نیست. او هم مسابقه را باخت و هم مبارزه جنسیتی را. حال فیلمی در مورد این ماجرا ساخته شده به نام مبارزه جنسیتی. دیوید سیلیتو، خبرنگار بی بی سی با بیلی جین کینگ زنی که در مسابقه پیروز شد ملاقات کرد.