هدی جراح‌؛ قهرمانی که با وجود محدودیت‌ها به رویایش رسید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هدی جراح‌؛ قهرمانی که با وجود محدودیت‌ها به رویایش رسید

به عنوان یک ورزشکار زن، نوع ورزشی هم که انتخاب می‌کنید، در میزان محدودیت‌ها اهمیت دارد. مثلا هدی جراح‌، که در رشته بدنسازی در سطح جهانی مقام آورده می‌گوید، نوع و میزان این محدودیت‌ها بیش از حد بود. فرن تقی‌زاده با هدی جراح صحبت کرده که چطور با وجود محدودیت‌هایش به رویایش رسیده.