سالمندانی با سیستم ایمنی جوان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سالمندانی با سیستم ایمنی جوان

سالمندانی که فعالیت بدنی زیاد دارند، سیستم ایمنی بدنشان مثل جوانان بیست ساله عمل می‌کند. پژوهشگران در بریتانیا زندگی بیش از ۱۰۰ دوچرخه سوار را که به طور مداوم مسافت‌های زیادی را پدال می‌زنند دنبال کرده‌اند. بعضی آنها حالا در دهه هشتاد زندگی هستند. فرگوس والش گزارش می‌دهد.