جام جانی ۲۰۱۸ روسیه؛ آشنایی با تیم مراکش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جام جانی ۲۰۱۸ روسیه؛ آشنایی با تیم مراکش

با تیم ملی مراکش، اولین حریف ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آشنا شوید.