حواشی جام جهانی و حال و هوای هواداران تیم ایران در سن پترزبورک به گزارش پناه فرهادبهمن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هواداران دو تیم ایران و مراکش در اقدامی بی‌سابقه با هم رقصیدند

هواداران دو تیم ایران و مراکش در اقدامی بی‌سابقه با هم رقصیدند