تهدید دادستان کل ایران به برخورد با حضور زنان در ورزشگاه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تهدید دادستان کل ایران به برخورد با حضور زنان در ورزشگاه

حق حضور زنان در ورزشگاه‌ها در اکثر نقاط جهان حقی بدیهی و از حقوق شهروندی به شمار می‌آید.این مساله اما چند دهه است در ایران مناقشه‌برانگیز شده است. تاکنون تلاش‌های شهروندان و فعالان حقوق مدنی حتی با اولتیماتوم‌های فیفا برای گشودن درهای ورزشگاه دستاورد آنچنانی نداشته: مقامات هنوز اصرار دارند حضور زنان "مشکل شرعی" دارد و در تازه‌ترین مورد، دادستان کل کشور هشدار داده، اگر زنان یک بار دیگر، مثل بازی دیروز ایران و بولیوی به ورزشگاه بروند، دادستانی وارد عمل خواهد شد.

شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.