عکس: بازی پرسپولیس - کاشیما؛ زنان در ورزشگاه آزادی

حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images