دختری که می‌خواهد راه ورزش زنان سیاهپوست را هموار کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختری که می‌خواهد راه ورزش زنان سیاهپوست را هموار کند

وقتی اسم کشتی کچ حرفه‌ای را می شنوید، احتمالا تصویر یک آمریکایی با جثه‌ای بزرگ و خالکوبی شده به ذهنتان میرسد. اما کشتی‌گیرها در سراسر جهان هستند؛ از جمله در آفریقای جنوبی. بی‌بی‌سی با سیندی گلد، کشتی‌گیر ۱۹ ساله اهل سووتو که در انجمن کشتی‌کچ آفریقا آموزش دیده، دیدار کرده است. آرزوی سیندی این است که زنان جوان سیاهپوست را به ورزش کردن بویژه کشتی کچ ترغیب کند.

موضوعات مرتبط