چطور می‌توان بدون بال و در بایشگاه پرواز کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چطور می‌توان بدون بال در باشگاه پرواز کرد

خیلی‌ها دیده ایم که کودکان چه قدر از نشستن روی گهواره‌های فنری لذت می برند! حالا نوعی از این وسیله برای بزرگسال‌ها ساخته شده است! ایده آن را یک ورزشکار پرش با طناب یا بانجی جامپینگ ارائه کرده که حالا آن را بانجی فیتنس می خواند!

مایک بوشل گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط