'لنا' زنی کهنسال که ثابت کرده هیچ وقت برای تحقق رویاها دیر نیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'لنا' زنی کهنسال که ثابت کرده هیچ وقت برای تحقق رویاها دیر نیست

چهار سال پیش، لنای شصت و یک ساله از ترس دزدیده شدن دوچرخه اش، یک اسکیت بورد خرید. حالا اما او به یک ستاره اسکیت سواری در فنلاند تبدیل شده و به دیگران درس هم می دهد! برنامه 'انسان های فوق االعاده ' کانال سه بی بی سی در گزارشی کوتاه زندگی لنا رو به تصویر کشیده است.