آلبوم عکس: صعود ایران به نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا

تیم ملی فوتبال ایران در بازی با چین حق نشر عکس Getty Images
بازی فوتبال ایران و چین حق نشر عکس Getty Images
بازی ایران و چین حق نشر عکس Getty Images
بازی فوتبال ایران و چین حق نشر عکس Getty Images
بازی فوتبال ایران و چین حق نشر عکس Getty Images
بازی فوتبال ایران و چین حق نشر عکس Getty Images
بازی فوتبال ایران و چین حق نشر عکس Getty Images
بازی فوتبال ایران و چین حق نشر عکس Getty Images
بازی فوتبال ایران و چین حق نشر عکس Getty Images
بازی ایران و چین حق نشر عکس Getty Images
بازی فوتبال ایران و چین حق نشر عکس Getty Images
بازی فوتبال ایران و چین حق نشر عکس Getty Images
بازی فوتبال ایران و چین حق نشر عکس Getty Images
بازی فوتبال ایران و چین حق نشر عکس Getty Images
بازی فوتبال ایران و چین حق نشر عکس Getty Images
بازی فوتبال ایران و چین حق نشر عکس Getty Images

.