شکست ایران از ژاپن در جام ملت‌های آسیا

تیم ملی فوتبال ایران با شکست سه بر صفر مقابل ژاپن در نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا از رسیدن به فینال بازماند و از این مسابقات حذف شد.

بیشتر بخوانید:ایران با شکست مقابل ژاپن از فینال جام ملت‌های آسیا باز ماند

مسابقه فوتبال بین ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا حق نشر عکس Getty Images
مسابقه فوتبال بین ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا حق نشر عکس Getty Images
مسابقه فوتبال بین ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا حق نشر عکس Getty Images
مسابقه فوتبال بین ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا حق نشر عکس Getty Images
مسابقه فوتبال بین ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا حق نشر عکس Getty Images
مسابقه فوتبال بین ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا حق نشر عکس Getty Images
مسابقه فوتبال بین ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا حق نشر عکس Getty Images
مسابقه فوتبال بین ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا حق نشر عکس Getty Images
مسابقه فوتبال بین ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا حق نشر عکس Getty Images
مسابقه فوتبال بین ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا حق نشر عکس Getty Images
مسابقه فوتبال بین ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا حق نشر عکس Getty Images
مسابقه فوتبال بین ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا حق نشر عکس Getty Images
مسابقه فوتبال بین ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا حق نشر عکس Getty Images

All photographs belong to the copyright holders as marked