داستان زندگی شناگر آمریکایی که پاهایش در یک انفجار از دست داد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان زندگی شناگر آمریکایی که پاهایش در یک انفجار از دست داد

هون شفرد، شناگر عضو تیم پارالمپیک آمریکا است. او بازمانده یک بمب گذاری است که خانواده اش را کشت. پاهایش را از دست داد،‌ اما این موضوع نه تنها مانعی برایش نشده،‌ بلکه او را تشویق کرده تا هدفی مشخص را دنبال کند. روایت زندگی‌ اش را به نقل از خودش ببینید.

موضوعات مرتبط