دانشجوی آمریکایی با 'شیرجه سوپرمن' برنده شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دانشجوی آمریکایی با 'شیرجه سوپرمن' برنده شد

ببینید که اینفینیت تراکر، چگونه با یک "شیرجه سوپرمن" برنده مسابقه دوی ۴۰۰ متر با مانع دانشجویان آمریکا در آرکانزاس شد.

موضوعات مرتبط