تیراندازی جشن بسکتبال تورنتو را خراب نکرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تیراندازی جشن بسکتبال تورنتو را خراب نکرد

برآورد شده نزدیک به ۲ میلیون نفر برای جشن گرفتن قهرمانی تیم بسکتبال تورنتو رپتورز در لیگ حرفه ای آمریکا - ان بی ای - به خیابان های این شهر آمدند. جشنی که البته با تیراندازی بی موقع به خشونت کشیده شد.

پوریا ژافره گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط