علی آبادی: فقط در المپیک کمتر از حد توقع بودیم

علی آبادی
Image caption به گفته آقای علی آبادی حدود 18 میلیارد تومان برای المپیک استفاده شده است نه آنطور که برخی نمایندگان می گویند 40 میلیارد تومان.

در پی انتشار گزارش نمایندگان مجلس ایران در باره ناکامی ورزشکاران این کشور در المپیک پکن، محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی در مجلس گفت که "فقط در المپیک کمتر از حد توقع بودیم."

آقای علی آبادی که در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، خطاب به نمایندگان مجلس گفت که فقط اتفاقات موردی ورزش را پیگیری نکنند و نگاهشان به برنامه های آینده سازمان تربیت بدنی باشد.

به گفته رئیس سازمان تربیت بدنی، از بین صدها رویداد ورزشی تنها در المپیک پکن کمتر از سط توقع مدال کسب کردیم اما نباید سایر موفقیت های ورزش کشور نادیده گرفته شود.

در گزارشی که نمایندگان مجلس در باره دلایل ناکامی ایران در المپیک پکن تهیه کرده اند، بر این مسئله تاکید شده که کاروان ورزشی ایران در 60 سال گذشته بدترین نتیجه را به دست آورده است.

آقای علی آبادی در مجلس گفت که حدود 18 میلیارد تومان برای المپیک استفاده شده است نه آنطور که برخی نمایندگان می گویند 40 میلیارد تومان.

برخی نمایندگان نیز معتقد بودند که کاروان ورزشی ایران در المپیک پکن 400 نفر بوده اند اما آقای علی آبادی گفت که ما با 55 ورزشکار حضور داشتیم و تعداد همراهان نیز کمتر از 55 نفر بودند.

در این گزارش بودجه چهار ساله کمیته ملی المپیک از سال 1384 تاکنون بیشتر از 72 میلیارد تومان بوده است و کمیته ملی المپیک هیچگاه با مشکل کمبود اعتبار مواجه نبوده است.

از نظر نمایندگان مجلس اعتبارات کمیته ملی المپیک در رشته های غیر المپیکی استفاده شده است.

گزارش نمایندگان مجلس که در دو بخش عوامل اصلی و عوامل جانبی تنظیم شده، انتقادهایی را به مدیریت سازمان تربیت بدنی وارد کرده است.

ضعف برنامه ریزی و نبود برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت و عدم همکاری مدیران سازمان تربیت بدنی و کمیته المپیک از جمله مهمترین عوامل ناکامی ایران در المپیک پکن بوده است.

عدم استفاده از مربیان کارآمد و عدم توجه به مسائل روحی روانی ورزشکاران و نبود برنامه های فرهنگی مناسب در اردوهای طولانی از دیگر مشکلات تیم المپیک بوده است.

بخشی از گزارش مربوط به مشکلات بنیادی ورزش ایران است که دولت به ورزش به خصوص در دوران ابتدایی کم توجه است و هماهنگی لازم بین وزارتخانه ها و دیگر نهادهای دولتی با سازمان تربیت بدنی و کمیته المیپک وجود ندارد.

نمایندگان مجلس معتقدند که ساختار سازمان تربیت بدنی و فدراسیون های ورزش نیاز به اصلاح دارد و مدیران چند شغله این سازمان نیز مانعی برای رشد و توسعه ورزش به حساب می آیند.

در گزارش مجلس توصیه شده که نظام باشگاه داری و ورزش حرفه ای باید تهیه و تدوین شود و برای ورزش قهرمانی نیز باید سیاست های متناسیبی تدوین شود.