برنامه بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی

*ساعت آغاز بازی ها به وقت گرینویچ است

گروه A
آفریقای جنوبی 11 ژوئن - 14:00 مکزیک
فرانسه 11 ژوئن - 18:30 اوروگوئه
آفریقای جنوبی 16 ژوئن - 18:30 اوروگوئه
فرانسه 17 ژوئن - 18:30 مکزیک
آفریقای جنوبی 22 ژوئن - 14:00 فرانسه
مکزیک 22 ژوئن - 14:00 اوروگوئه
گروه B
کره جنوبی 12 ژوئن - 11:30 یونان
آرژانتین 12 ژوئن - 14:00 نیجریه
آرژانتین 17 ژوئن - 11:30 کره جنوبی
یونان 17 ژوئن - 14:00 نیجریه
یونان 22 ژوئن - 18:30 آرژانتین
نیجریه 22 ژوئن - 18:30 کره جنوبی
گروه C
انگلستان 12 ژوئن - 18:30 آمریکا
الجزایر 13 ژوئن - 11:30 اسلوونی
اسلوونی 18 ژوئن - 14:00 آمریکا
انگلستان 18 ژوئن - 18:30 الجزایر
اسلوونی 23 ژوئن - 14:00 انگلستان
آمریکا 23 ژوئن - 14:00 الجزایر
گروه D
صربستان 13 ژوئن - 14:00 غنا
آلمان 13 ژوئن - 18:30 استرالیا
آلمان 18 ژوئن - 11:30 صربستان
غنا 19 ژوئن - 14:00 استرالیا
استرالیا 23 ژوئن - 18:30 صربستان
غنا 23 ژوئن - 18:30 آلمان
گروه E
هلند 14 ژوئن - 11:30 دانمارک
ژاپن 14 ژوئن - 14:00 کامرون
هلند 19 ژوئن - 11:30 ژاپن
کامرون 19 ژوئن - 18:30 دانمارک
کامرون 23 ژوئن - 18:30 هلند
دانمارک 23 ژوئن - 18:30 ژاپن
گروه F
ایتالیا 14 ژوئن - 18:30 پاراگوئه
نیوزیلند 15 ژوئن - 11:30 اسلوواکی
اسلوواکی 20 ژوئن - 11:30 پاراگوئه
ایتالیا 20 ژوئن - 14:00 نیوزیلند
پاراگوئه 24 ژوئن - 14:00 نیوزیلند
اسلوواکی 24 ژوئن - 14:00 ایتالیا
گروه G
ساحل عاج 15 ژوئن - 14:00 پرتغال
برزیل 15 ژوئن - 18:30 کره شمالی
برزیل 20 ژوئن - 18:30 ساحل عاج
پرتغال 21 ژوئن - 11:30 کره شمالی
کره شمالی 25 ژوئن - 14:00 ساحل عاج
پرتغال 25 ژوئن - 14:00 برزیل
گروه H
هندوراس 16 ژوئن - 11:30 شیلی
اسپانیا 16 ژوئن - 14:00 سوئیس
شیلی 21 ژوئن - 14:00 سوئیس
اسپانیا 21 ژوئن - 18:30 هندوراس
شیلی 25 ژوئن - 18:30 اسپانیا
سوئیس 25 ژوئن - 18:30 هندوراس