مبارزه پلیس با شرط بندی غیرقانونی روی بازی های جام جهانی فوتبال

Image caption اغلب شرط بندی های غیرقانونی این سندیکا از طریق اینترنت بوده است

به دنبال حمله یورشی نیروهای پلیس در هنگ کنگ و شهر شنزن چین به یک باند تبهکار که روی بازی های جام جهانی فوتبال شرط بندی غیرقانونی می کرده است، هفتاد نفر دستگیر شده اند.

تب بازی های جام جهانی فوتبال به این معنی بوده است که در جنوب چین، که ساکنانش عاشق قمار و فوتبال هستند، شرط بندی های غیرقانونی صورت بگیرد که ارزش آن به میلیون ها دلار می رسد.

پلیس هنگ کنگ روز یکشنبه (13 ژوتن)، اعلام کرد که این نیروها به همراه نیروهای اداره امنیت عمومی شنزن در جنوب چین، هفتاد نفر را دستگیر کرده اند که 25 تن از آنها اهل هنگ کنگ هستند. یکی از این افراد رئیس بخش هنگ کنگ این سندیکاست.

یکی از سربازرسان اداره مبارزه با جرایم سازماندهی شده در هنگ کنگ گفت که این سندیکا حدود شش ماه بوده که فعالیت می کرده است و برای انجام قمارهای غیرقانونی عمدتا از اینترنت استفاده کرده است.

در حالی که فعالیت این سندیکا در شنزن هدایت می شده، برای پولشویی از حساب های بانکی در دو سوی مرز استفاده شده است.

در حمله یورشی امروز همچنین کاغذ رسید شرط بندی هایی کشف شد که نشان می دهد ارزش قمارهای انجام شده بالغ بر هشت میلیون دلار بوده است.

پلیس شنزن و هنگ کنگ همچنین در دفتر این سندیکا کشف کرده اند که تبهکاران با سیزده سایت اینترنتی که در شرط بندی های غیرقانونی دشت دارند، ارتباط داشته است.

در ارتباط با شرط بندی های غیر قانونی روی بازی های جام جهانی فوتبال، روز گذشته یک باند تبهکار دیگر در هنگ کنگ مورد حمله پلیس قرار گرفت که در این مورد نیز کشف شد تبهکاران بیش از هشت میلیون دلار شرط بندی انجام داده اند.

شش مرد و یک زن در این رابطه دستگیر شدند.

قماربازانی که در هنگ کنگ می خواهند روی بازی های جام جهانی فوتبال شرط بندی کنند، می توانند از طریق باشگاه جاکی که عمدتا بر مسابقات اسب دوانی نظارت دارد، شرط بندی خود را به صورت قانونی انجام دهند.