پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمید سجادی، اولین وزیر ورزش ایران؟

حمید سجادی دررشته دو و میدانی ایران نام شناخته شده‌ای است - با چند رکورد شکنی. حالا به دنبال افتخار تازه‌ای است: اولین وزیر ورزش ایران. امروز محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، آقای سجادی را با نامه‌ای نامتعارف به مجلس معرفی کرد.

سام فرزانه گزارش می‌دهد که آقای احمدی‌نژاد در این معرفی نامه، فهرستی از گله‌هایش از مجلس را هم بیان کرده.