پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طراح ایرانی لباس‌های ورزشی با پوشش کامل

تیم فوتبال زنان ایران از صعود به المپیک لندن محروم ماند و دلیلش هم فنی نبود. زنان ایرانی سرتاپای خودشون را پوشانده بودند تا مقامات ایرانی به حضور آنها در رقابتها رضایت بدهند. اما این سختگیری در پوشش، با قوانین فیفا در مورد سلامت بازیکنان در تضاد قرار گرفت و شاید برای اولین بار یک تیم پیش از سوت شروع، بخاطر لباسش بازی را واگذار کرد. قرار بود اگر این زنان به المپیک برسند، لباسهایشان در مونترال و توسط یک طراح ایرانی طراحی شود. گرچه این موضوع دیگر منتفی به نظر می رسد اما محصول این طراح ایرانی به بازار آمده است.

تارا اغداشلو گزارش می‌دهد