پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسابقه دوچرخه سواری مرداب در ولز

این هفته چهاردهمین دوره مسابقه های دوچرخه سواری مرداب در ولز برگزار شد. شرکت کننده ها نه تنها باید از دو ورزش شنا و دوچرخه سواری سر رشته داشته باشند، بلکه باید یک مقدار دل و جرات هم داشته باشند، چون وارد این آبها شدن کار هر کسی نیست.

پوریا ژافره، بی بی سی، گزارش می دهد