پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تفاوت فوتبال زنان با فوتبال مردان

برگزاری جام جهانی فوتبال زنان در فرانکفورت آلمان و موفقیت هایی که کسب کرده، باعث شده صحبت ها درباره فوتبال زنان و تفاوت آن با فوتبال مردان بیشتر بشود. نیکلاس نیک سادات به این شهر رفته و با دخترهای فوتبالیست اروپایی و آمریکایی در این باره صحبت کرده است.